Het gemiddelde is: 50.5
ra: 10000 x 1 of 100 = 50.4062
ri: 10000 x 1 of 100 = 50.2831
Het gemiddelde is: 50.34465